Student Life

News


Наукові школи


“Magnetic control of welding processes”

School director: Roman Ryzhov, DSc, professor

History of school

The school was founded by DSc V. Chernysh in 1966

Field of study

Improvement of quality characteristics of welded joints by means of control of
magnetic hydrodynamic processes in the welding pool

School foundator

DSc, professor V. Chernysh

School staff

 • R. Ryzhov, DSc, prof.: scientific research of the processes of welding and coating with
  combined magnetic stirring
 • V. Kuznetsov, DSc, prof.: simulation of magnetic hydrodynamic processes in the welding
  pool
 • V. Pakharenko, cand. of technical sciences, associated prof.: scientific research of kinetics of welds crystallization
 • V. Syrovatka, cand. of technical sciences, associated prof.: scientific research of welding of non-ferrous metals with electro-magnetic stirring

General fields of study

 • development of technologies of welding deposition with electro-magnetic stirring
 • optimization of electro-magnetic stirring parameters
 • simulation of magnetic hydrodynamic processes in the welding pool
 • designing of the technical means of magnetic stirring
 • designing of automated magnetic stirring control units

Research results

 • technologies of welding of different kinds of materials with electro-magnetic stirring: constructional steels, stainless steels, heat-resistant steels and alloys, aluminum alloys, titanium alloys
 • technologies of pulsed arc welding, electro-slag welding, underwater welding
 • technologies and equipment (developed in 1972 – 2003) for the needs of aircraft building, chemical engineering, ship building etc
 • Monographs, textbooks, tutorials:

  • Рижов Р.М., Кузнецов В.Д. “Магнітне керування якістю зварних з’єднань”. Київ, Екотехнологія, 2010, 287 стор.
  • Фомічов С.К., Прохоренко В.М., Кузнецов В.Д., Корж В.М., Рижов Р.М., Корінець І.П., Зворикін К\О., Попіль Ю.С., Пономарев В.Є., Чвертко Є.П. Сварочные процессы и оборудование. Підручник. Київ, НТУУ”КПІ”, ВПІ ВПК “Політехніка”, 2011, 488с.
  • Рижов Р.М., Сидоренко П.Ю., Стесін В.В. Складально-зварювальні верстати, установки і лінії. Підручник. Київ, НТУУ”КПІ”, 2015, 111с.
  • Пахаренко В.А. Зварювання тиском. Київ, Екотехнологія, 2011, 271 стор

  Publications:

  • Фомічов С.К., Прохоренко В.М., Кузнецов В.Д., Корж В.М., Рижов Р.М., Корінець І.П., Зворикін К\О., Попіль Ю.С., Пономарев В.Є., Чвертко Є.П. Сварочные процессы и оборудование. Підручник. Київ, НТУУ”КПІ”, ВПІ ВПК “Політехніка”, - 2011, - 488с.
  • Рижов Р.М., Сидоренко П.Ю., Стесін В.В. Складально-зварювальні верстати, установки і лінії. Підручник. Київ, НТУУ”КПІ”, - 2015, - 111с.
  • Кузнецов В.Д., Пащенко В.М., Рижов Р.М. Стан та перспективи розвитку магнітного керування у зварюванні та споріднених технологіях. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, Краматорськ, №1 (22), - 2011, - с.102 - 107.
  • Болотов Г.П. Болотов М.Г., Рижов Р.М. Активаційна дія тліючого розряду в умовах дифузійного зварювання. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, Краматорськ, №1 (22), - 2011, с. 18 - 21.
  • Рижов Р.М., Кочубей В.В., Назарук С.М., Нестуля С.О., Болотов Г.П. Застосування зовнішніх електромагнітних дій для керування формуванням швів при точковому контактному зварюванні. Технологические системы , К., - 2011, - №3, с. 90 - 92.
  • Болотов Г.П., Болотов М.Г., Рижов Р.М. Дифузійне зварювання дисперснозміцнених композиційних матеріалів групи алюміній-карбід кремнію. Вісник Чернігівського державного технологічного університету, -2011, - №3, - с. 88 - 92.
  • Сидоренко П.Ю., Рижов Р.М. Вплив імпульсних електромагнітних дій на пористість швів. Технологические системы, К., 2012, №1, с. 65 - 67.
  • Рижов Р.М., Кочубей В.В., Швец В.И. Оценка влияния внешних электромагнитных воз­действий на микронеод­нородность соединений при точечной контактной сварке. Технологические системы, К., 2012, №4, с. 40 - 42.
  • Кочубей В.В., Рижов Р.М., Чвертко Е.П. Влияние внешних электромагнитных воздействий на микроструктуру швов при точечной контактной сварке. Технологические системы, К., 2013, №3, с.77 - 81.
  • Нестуля С.О., Рижов Р.М., Сидоренко П.Ю., Кочубей В.В., Кислицин А.О. Принципи створення спеціалізованого обладнання для дугового зварювання з імпульсними електромагнітними діями. Технологические системы, К., 2013, №4, с. 81 - 84.
  • Кочубей В.В., Рижов Р.М., Сидоренко П.Ю. Визначення механічних властивостей зварних з’єднань, виконаних точковим контактним зварюванням із застосуванням зовнішніх електромагнітних дій. Наукові вісті НТУУ “КПІ”, К., 2014, №1, с. 58 - 62.
  • Рижов Р.М., Сидоренко П.Ю., Нестуля С.О., Кочубей В.В. Застосування імпульсних електромагнітних дій для керування процесом кристалізації з’єднань при точковому контактному зварюванні. Наукові вісті НТУУ “КПІ”, К., 2014, №2, с. 62 - 64.
  • Кочубей В.В., Рижов Р.М., Чвертко Е.П., Нестуля С.А., Бартенев И.А. Особенности формирования соединений при точечной контактной сварке с внешними электромагнитными воздействиями. Університет ецбектері. Труды университета, 2014, №3(56), с. 27 - 30.
  • Рижов Р.М., Кочубей В.В., Нестуля С.О., Вдовиченко М.К. Спосіб оцінки інтенсивності гідродинамічних процесів в розплаві зварної точки при контактному точковому зварюванні. Патент на корисну модель №73412 В23К11/11 25.09.2012, Бюл.№18.
  • Рижов Р.М., Кочубей В.В., Нестуля С.О., Ляшик М.Ф. Пристрій для оцінки інтенсивності гідродинамічних процесів при точковому контактному зварюванні з зовнішніми електромагнітними діями. Патент на корисну модель №73411 В23К11/11 25.09.2012, Бюл.№18.
  • Рижов Р.М., Кочубей В.В., Нестуля С.О. Спосіб точкового контактного зварювання із застосуванням зовнішніх електромагнітних дій. Патент на корисну модель №80278 В23К11/11 27.05.2013, Бюл.№10.
English