Комп`ютерне проектування ЗУ

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін вільного вибору студентів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредита ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є знання про функціональні можливості програмного забезпечення для проектування обладнання, автоматизована підготовка супровідної документації..

Метою навчальної дисципліни є надання студентам необхідних знань та умінь стосовно наукових основ і практичних навичок самостійної інженерної діяльності в галузі проектування зварювальних установок з використанням САПР та автоматизована підготовка супровідної документації

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

  • правил технічного креслення
  • прикладних програм та нормативної документації
  • основних діючих стандартів на оформлення конструкторської документації
  • основних методів автоматизованого моделювання та проектування (інжинірингу) складальних виробів
  • типові функціональні блоки технологічного устаткування

уміння:

  • Використовуючи робочі креслення деталей та складальне креслення вузла, нормативну документацію та діючі стандарти скласти специфікацію на складальні одиниці
  • Використовуючи аналіз умов експлуатації технологічного устаткування , технічні умови на нього, за допомогою правил технічного креслення, використовуючи типові прикладні програми та нормативну документацію розробити робоче креслення деталі та складальне креслення вузла
  • Використовуючи вимоги до типових функціональних блоків технологічного устаткування, за допомогою знань схем розрахунку визначити головні характеристики базових блоків механічної частини зварювальних машин, апаратів та допоміжного механічного обладнання

досвід:

  • Базові знання проведення основних конструктивних розрахунків, які підтверджують працездатність та надійність обладнання
  • Оформлення технічної документації
Українська