Електромагнітні методи керування процесами зварювання

Промислове виробництво провідних країн світу характеризується пріоритетним розвитком високотехнологічних галузей, таких як хімічне і енергетичне машинобудування, судно і літакобудування. Складність конструкцій виробів цих галузей обумовлює широке застосування при їх виробництві новітніх найпрогресивніших способів зварювання. Однак у багатьох випадках традиційних технологічних заходів не достатньо для досягнення заданих показників якості швів і їх збереження впродовж усього строку експлуатації виробів.

Дана проблема успішно вирішується при реалізації в процесі зварювання різних зовнішніх імпульсних дій. Багаторічний досвід впровадження на провідних підприємствах України і світу технологій зварювання на їх основі дозволяє стверджувати, що найбільш вагоме покращення якості швів досягається при застосуванні зовнішніх електромагнітних дій. Переміщення часток плазми дуги або рідкого розплаву зварювальної ванни електромагнітними силами, створюваними при взаємодії струму із зовнішнім магнітним полем, надають принципово нові можливості для керування формуванням і кристалізацією зварних швів і, відповідно, показниками якості зварних з'єднань.

На кафедрі електрозварювальних установок НТУУ “КПІ” розроблено ряд високоефективних технологічних процесів дугового і точкового контактного зварювання з зовнішніми електромагнітними діями і комплектів спеціалізованого обладнання для їх реалізації.

Використання зазначених розробок кафедри при дуговому зварюванні нержавіючих сталей, алюмінієвих і титанових сплавів дозволяє у 10÷15 разів зменшити пористість швів, майже у 4 рази підвищити їх опір утворенню гарячих і холодних тріщин, у 2 рази зменшити схильність металу робочої зони до міжкристалічної корозії. Застосування імпульсних електромагнітних дій при дуговому зварюванні плавким електродом дозволяє зменшити на 40% втрати електродного металу на розбризкування, якісно формувати шви у всіх просторових положеннях.

Співробітниками кафедри разом з провідними фахівцями інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона розроблено технологію підводного мокрого зварювання з електромагнітними діями, що дозволило на якісно новому рівні виконувати складні і відповідальні зварювальні роботи у вельми складних умовах.

Застосування електромагнітних дій при точковому контактному зварюванні дозволяє на 50% покращувати механічні властивості з’єднань з одночасним зменшенням на 25÷50% енергомісткості процесу.

Українська