Życie studenckie

Wstęp do studiów licencjackich

Stopień naukowy: Licencjat
Czas trwania: 4 lata (pełny etat, pół etatu)
Nauczanie języków dostępnych: ukraiński, rosyjski
Wymagania wstępne: Normalnie ukraińskie zaświadczenie urlopu średnie lub jego odpowiednik za granicą. Dyplomy uzyskane ze szkół technicznych są również brane pod uwagę. Kandydaci z zagranicy powinni także uczestniczyć w Szkole Przygotowawczej (odwiedzić NTUU "KPI" Międzynarodowe Biuro do dalszych informacji) lub podobnej instytucji na Ukrainie.
Opłata za kurs: Do wejścia w 2015 roku, czesne rocznie to 8500 hrywien dla studentów domowych i 2000 USD dla studentów międzynarodowych. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić opłaty czesnego

Dalsze procedury informacji i aplikacji, nie wahaj się odwiedzić NTUU "KPI" Międzynarodowe Biuro.

Polski