Технологічне устаткування

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної підготовки за вибором ВНЗ.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/6 кредитів.

Предметом навчальної дисципліни є конструкція та принцип дії установок для зварювання плавленням

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей використовувати знання конструкції та принципу дії сучасного зварювального обладнання для створення нових зразків машин і установок для зварювання і споріднених процесів

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

  знання:
 • схем розрахунку головних характеристик базових блоків механічної частини зварювальних машин та апаратів;
 • функціональних можливостей технологічного устаткування для зварювання або споріднених процесів;
 • конструкції та технічних характеристик технологічного обладнання для зварювання плавленням.
  уміння:
 • визначити головні характеристики базових блоків механічної частини зварювальних машин, апаратів;
 • розробити робоче креслення деталі та складальне креслення вузла;
 • скласти специфікацію на складальні одиниці;
 • визначити вимоги до зварювальних машин, апаратів для зварювання або споріднених процесів;
 • розробити функціональні (структурні) схеми зварювальних машин та апаратів
 • вибрати типове устаткування для зварювання або споріднених технологій;
  досвід:
 • розробляти робоче креслення деталі та складальне креслення вузла зварювальних машин та апаратів;
 • складати специфікацію на складальні одиниці зварювальних машин та апаратів;
 • розробляти функціональні (структурні) схеми зварювальних машин та апаратів
Українська