Технологія та устаткування для зварювання тиском

Навчальна дисципліна “Технологія та устаткування для зварювання тиском” є однією з нормативних, базових дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/5 кредитів.

Предметом навчальної дисципліни є фізика утворення з’єднань при зварюванні тиском, технологія, конструкція та принцип дії машин для її реалізації.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей використовувати знання конструкції та принципу дії сучасного зварювального обладнання для створення нових зразків машин і установок для зварювання тиском

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

  знання:
 • фізичних основ, технології , конструкції і принципу дії сучасного обладнання для зварювання тиском, його технологічних можливостей і галузей раціонального використання;
 • принципу дії, визначення параметрів режиму зварювання, схем розрахунку елементів базових блоків та агрегатів машин для реалізації способів зварювання тиком;
 • вибору схем компоновки, застосування прогресивних матеріалів та оптимальних конструктивних рішень, які визначають експлуатаційні параметри машин;
 • розробки технології і визначення обладнання для зварювання конкретної конструкції.
  уміння:
 • розробити операційний технологічний процес зварювання тиском
 • розрахувати (призначити) значення параметрів режимів зварювання тиском
 • розробити техніку виконання зварних з’єднань способами зварювання тиском
 • вибрати та призначати типове устаткування для зварювання тиском
 • вибрати прототип зварювального апарату
 • розробити функціональні (структурні) схеми установок зварювання тиском
 • провести попереднє техніко-економічне обґрунтування можливих способів створення нероз’ємного з’єднання способами зварювання тиском
 • розраховувати основні характеристики систем автоматичного керування
  досвід:
 • визначення основних параметрів режиму контактного зварювання за маркою матеріалу і його товщиною
 • дослідження технологічного процесу на машинах контактного зварювання.
 • налагодження машин контактного зварювання на задані технологією параметри режиму зварювання;


Методична література

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Методичні вказівки до виконання практичних робіт

Методичні вказівки до виконання практичних робіт. Частина 2

Методичні вказівки до виконання курсової роботи

Методичні вказівки та контрольні завдання для заочної форми навчання

Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи

Методичні вказівки для підготовки до модульних контрольних робіт

Методичні вказівки до самостійної роботи

Українська