Питання, які часто задають

 1. Чи буду я отримувати стипендію і яку?

  Так, всі студенти першого курсу, які навчаються за кошти державного бюджету в першому семестрі отримують стипендію. Подальше отримання стипендії залежить від твоїх успіхів в навчанні. Тобі потрібно отримувати середній бал не нижче 4,0! А за умови навчання на відмінно отримуватимеш підвищену стипендію. Зараз розмір стипендії становить 1100 грн на місяць, а підвищеної 2225 грн.

 2. Чи зможу я проживати у гуртожитку?

  Так! Всім іногороднім студентам надається гуртожиток. Вартість при 4-х місному поселенні в кімнаті становить 268 грн на місяць. Якщо ти бажаєш, то в гуртожитку можливо підвищити якість проживання за рахунок зменшення кількості студентів що проживають в кімнаті. Вартість проживання при цьому збільшиться.

 3. Які документи мені необхідні подавати для вступу на факультет для навчання за спеціалізаціями кафедри?

  Кафедра забезпечую навчання за двома спеціалізаціями: «Автоматизовані технологічні системи в зварюванні» та «Якість, стандартизація та сертифікація».

  Якщо ти вступаєш на перший курс, навчання можливе тільки за спеціалізацією «Автоматизовані технологічні системи в зварюванні». Після завершення бакалаврської підготовки (або при наявності диплому про вищу освіту не нижче бакалавра) тобі буде доступний вступ на будь-яку з наших спеціальностей. Крім того, ти зможеш навчатися одночасно на обох спеціалізаціях з отриманням дипломів за технічною спеціальністю «Прикладна механіка» та управлінською спеціальністю «Менеджмент».

  Перелік документів які тобі потрібно подати знаходиться в пунктах 5.4 та 5.5 правил прийому до НТУУ «КПІ».

  Запам’ятай! Якщо ти вступаєш на основі ЗНО, то подавати документи можливо тільки через систему електронного вступу.

 4. Чи зможу я навчатися за скороченою програмою за спеціалізаціями кафедри?

  Так! І тут можливі два варіанти вступу:

  • Ти маєш диплом молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю. В цьому випадку ти можеш за результатами вступних іспитів та/або ЗНО навчатися з першого курсу за скороченою програмою підготовки за кошти державного бюджету. Термін навчання три роки.
  • Ти маєш диплом молодшого спеціаліста за будь-якою іншою спеціальністю. В такому випадку ти також можеш навчатися за скороченою програмою але тільки за кошти фізичних чи юридичних осіб. Крім того, ти здаватимеш додатковий екзамен за програмою фахової підготовки.

  Споріднені спеціальності за якими можливе навчання за кошти державного бюджету: 5.05050401 – «зварювальне виробництво», 5.05050402 – «газоелектротермічне нанесення покриття», 5.05050403 – «контроль якості металів і зварних з'єднань», 5.05050404 – «обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва», 5.01010401 – «професійна освіта (зварювання)».

 5. Яка вартість навчання?

  Всі вступники, які вступали до нас раніше на спеціалізацію «Автоматизовані технологічні системи в зварюванні» навчаються за кошти державного бюджету. Можливе навчання і за кошти фізичних та юридичних осіб, тоді орієнтовна вартість навчання складе (денна / заочна, грн. на рік): на бакалавріаті 9900 грн на рік, на спеціаліста чи магістра 11960 грн. на рік. Якщо ти хочеш навчатися за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізація «Якість, стандартизація та сертифікація» з п’ятого курсу, то вартість навчання складе приблизно 17700 грн на рік для денної форми навчання або 10700 грн на рік для заочної форми навчання.

 6. Чи можливе паралельне навчання за різними спеціалізаціями?

  Так, паралельне навчання можливе, але тільки за однією можливо навчатися за кошти державного бюджету. Прямо на нашому факультеті ти зможеш навчатися за двома спеціалізаціями та отримати одночасно дипломи магістра за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Якість, стандартизація та сертифікація» та спеціальністю «Прикладна механіка» спеціалізацією «Автоматизовані технологічні системи в зварюванні».

 7. Ким я зможу працювати після закінчення навчання?

  Це залежить від спеціальності та спеціалізації за якою ти будеш навчатися.

  Якщо ти навчатимешся за спеціалізацією Автоматизовані технологічні системи у зварюванні, то зможеш працювати: розробником автоматизованих технологічних систем, системним інтегратором робототехнічного устаткування та складного сучасного промислового обладнання (установки для лазерного, плазмового, електронно-променевого зварювання) на підприємствах машинобудівного, хімічного та оборонного комплексів, науково-дослідних та проектних організаціях.

  Випускники спеціалізації Якість, стандартизація та сертифікація працюють фахівцями відділів якості, стандартизації та сертифікації підприємств різних галузей промисловості, національних та міжнародних органів із стандартизації та сертифікації, аудиторами систем менеджменту якості у відповідності до міжнародних стандартів серії ISO 9000, 14000, 45000.

 8. Які головні переваги перед іншими спеціалізаціями ви можете назвати?

  Специфіка діяльності кафедри передбачає ґрунтовну ІТ підготовку наших студентів. Кафедрі належить єдина на факультеті лабораторія інформаційно-обчислювальної техніки, роботи в якій виконуються на 20 сучасних персональних комп’ютерах. Ти навчишся користуватися сучасними САПР (AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor) та вивчиш основи сучасних мов програмування (Java, JavaScript, Visual BASIC, LabVIEW), навчишся використовувати математичні пакети із програмуванням власних функцій (MathCAD, MATLAB).

  24 зустріч на всесвітньому економічному форумі в Давосі на цей раз була присвячена не економічним проблема бідних сировинних держав, а глобалізації та цивілізаційним викликам в розвинених державах після їх повноцінного входження в фазу «четвертої промислової революції».

  Серед основних проблем та можливостей, що очікують від четвертої промислової революції називалися:

  • штучний інтелект, ризики та можливості;
  • повсюдна роботизація виробництва та послуг та як це відіб’ється на зайнятості людей.

  На сьогодні в США 47 % робочих місць знаходять під загрозою роботизації («What happens when robots take our jobs?» Xavier Mesnard). З огляду на це зросте потреба в фахівцях, які зможуть фахово займатися розробкою та обслуговуванням роботизованих комплексів. Займатися системами штучного інтелекту. На цей час кафедра займається описаними проблемами. Наприклад, з 2009 року на кафедрі захищено 3 кандидатські дисертації, що базуються на використанні штучних нейронних мереж для різного роду застосувань. Крім того, за кафедрою закріплена лабораторія роботів, а курс «Роботи, робото-технологічні комплекси та гнучкі виробничі системи» є найбільшим в програмах підготовки магістра та спеціаліста за спеціалізацією «Автоматизовані технологічні системи в зварюванні».

Українська