Історія

Кафедра електрозварювальних установок (до 1984 р. кафедра зварювального обладнання) виділилася з кафедри зварювального виробництва у 1978 році. Першим завідувачем кафедри ЕЗУ став д.т.н. професор В.П. Черниш (1939-2001). Ядром кафедри стала науково-дослідницька група кафедри зварювального виробництва по магнітному управлінню зварювальними процесами. З 2001р. кафедрою завідує д.т.н. професор С.К. Фомічов.

Особливістю розвитку кафедри ЕЗУ є постійне вдосконалення підготовки фахівців з урахуванням перспектив розвитку зварювального виробництва. Лабораторії кафери оснащені сучасним зварювальним устаткуванням.

Кафедра ЕЗУ НТУУ "КПІ" готує для зварювального виробництва фахівців, здатних вирішувати завдання по створенню і впровадженню у виробництво сучасного обладнання, систем автоматичного управління, розробці на цій основі і впровадження малолюдних технологій. Створена власна науково-методична база, яка може бути використана й іншими вузами.

Провідними науковими напрямами кафедри на сьогодні є магнітне керування процесами зварювання та моніторинг якості в зварюванні.

Розроблені технології та обладнання для зварювання з магнітним керуванням вже з 1972р. впроваджені у виробництво при виготовленні вузлів і апаратів хімічного, енергетичного, транспортного машинобудування, літальних апаратів, корпусів датчиків, сильфонів, тощо (НППО Сумський машинобудівний завод, Південний машинобудівний завод, завод КіАПО, Уралхиммаш, Пермський моторобудівний і Саратовський авіаційний заплави, Балтійський суднобудівний завод та інші).

Розроблено В.П. Чернишем і під його керівництвом технології та обладнання для дугового зварювання захищені 31 авторськими свідоцтвами СРСР і патентом України, відзначені нагородами ВДНГ України та СРСР. Роботи В.П. Черниша та його школи отримали подальший розвиток у наукових дослідженнях і виробничих впровадженнях виконаних в інших організаціях: Воронезький будівельний інститут, Росія (д.т.н. проф А. М. Болдирєв, к.т.н. доц Е. Б ... Дорофєєв); Ташкентський політехнічний інститут, Узбекистан (д.т.н. М. А. Абралов, д.т.н. Р. М. Абдурахманов); Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М. В. Фрунзе, Україна (к.т.н. А.Н. Бріскман, к.т.н. Г.М. Шеленков); Інститут зварювання, м Глівіце (др.-інж. Е. Турик) і Ченотоховській політехнічний інститут (доц. І. Кнапп), Польща. З кінця 70-х років наукові публікації та патенти в цьому напрямку з'явилися у виданнях Болгарії, Японії, Великобританії, ФРН, Бельгії, КНР та інших країн.

За час існування кафедри підготовлено більше 20 кандидатів та 3 доктори технічних наук.

Undefined