Лабораторії

Для викладання дисциплін на кафедрі існує шість спеціалізованих лабораторій, а також клас курсового та дипломного проектування. Загальна кількість приміщень закріплених за кафедрою становить 12 із кількістю посадкових місць 253.

Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів кафедри:

  • лабораторія обчислювальної техніки №228 (комп’ютерний клас);
  • лабораторія автоматизації зварювальних процесів №223;
  • лабораторія зварювання тиском №101;
  • лабораторія мікрозварювання №105;
  • лабораторія джерел живлення №113;
  • лабораторія роботів для зварювання №201;
  • лабораторія зварювання №102;
  • кабінет курсового та дипломного проектування №203.
Українська