Лабораторії

Для викладання дисциплін на кафедрі існує шість спеціалізованих лабораторій, а також клас курсового та дипломного проектування. Загальна кількість приміщень закріплених за кафедрою становить 12 із кількістю посадкових місць 253.

Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів кафедри:

Українська