Звіт з практики 2018

Студенти кафедри Електрозварювальних установок, Зварювального факультету, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проходили практику на базових підприємствах, з яким укладено договори на цільову підготовку. Також практика була організована на провідних підприємствах, наукових установах та вищих навчальних закладів які мають профіль відповідно до цільової підготовки в тому числі на машинобудівних заводах з достатнім обсягом застосування зварювальних процесів та наукових установах відповідного профілю.

Серед основних баз практики кафедри: Інститут Електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України; ДКТБ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України; ТОВ «ЮТЕМ ІНЖИНІРИНГ»; ТОВ «НВФ ВІЗП»; ТОВ «ДЗЗУ» ІЕЗ ім. Є.О. Патона; ТОВ «НАВКО-ТЕХ»; ТОВ «ТІСО АМГ КОНСТРАКШН»; ДП «Дарницький вагоноремонтний завод»; ТОВ «Газсервіс»; ДП «Антонов» Філія «Серійний завод «Антонов»».
Мета практик студентів було:

 • закріплення та поглиблення знань і компетенцій, отриманих під час навчання за загальноосвітніми та загально-інженерними дисциплінами;
 • поглиблене вивчення вузлів зварювального обладнання, що використовується для здійснення сучасних технологічних процесів;
 • здобуття навичок у налагодженні зварювального обладнання, настроюванні та контролю режимів зварювання;

Завданнями практик студентів було:

 • вивчення особливостей технологічного процесу виготовлення зварних вузлів та технічних вимог до з’єднань;
 • вивчення складу та конструкції зварювальних установок;
 • набуття практичних навичок роботи по налагодженню зварювальних установок та контролю режимів зварювання;
 • забезпечення технічного нагляду за виконанням правил експлуатації зварювальних установок;
 • вивчення питань охорони праці, навколишнього середовища, економіки.

Під час практик студенти проводили роботу по декільком напрямкам: дослідницький, проектно-конструкторський, технологічний, організаційно-економічний, громадсько-масовий.

По дослідницькому напрямку студенти ознайомились з:

 • методами постановки задач науково-технічних і технологічних досліджень;
 • теоретичними та експериментальними методами рішення науково-технічних і технологічних задач;
 • методами та програмами обробки масивів експериментальних даних;
 • техніко-економічним обґрунтуванням раціональності методів рішення науково-технічних і технологічних задач;
 • організаційними формами науково-технічних і технологічних досліджень;
 • оцінкою точності та достовірності отриманих результатів.

По проектно-конструкторському напрямку студенти ознайомились з:

 • особливостями основних етапів розробки, проектування, конструювання зварювальних машин та апаратів;
 • практичними методами обґрунтування основних положень технічного завдання на проектування;
 • методами проведення патентно-інформаційного пошуку;
 • методиками інженерних розрахунків, виконаних при проектуванні, із застосуванням програм та систем автоматизованого проектування.

По організаційно-економічному напрямку студенти вивчали основні техніко-економічні показники зварювальних машин та апаратів, що розробляються, розрахунок економічної ефективності та інші.

З питань протипожежної безпеки та охорони праці студенти знайомились з даними по аналізу виробничого травмування, оцінкою потенційної небезпеки та шкоди, промислової санітарії, захисту від шкідливих випромінювань , протипожежної профілактики.

Зібрані під час практик матеріали студенти використали у подальшому опануванні спеціальних дисциплін, які викладаються на кафедрі. В тому числі після відповідної творчої переробки та аналізу матеріали, отримані під час проходження практик були перенесені у дипломні проекти.

Українська