Наука

Наукові дослідження та пов'язані з ними проектно-конструкторські роботи є невід'ємною частиною нашої діяльності. Участь у них беруть як співробітники кафедри, так і студенти, зокрема в рамках підготовки кваліфікаційних робіт рівнів "магістр" та "доктор філософії". Не залишаються осторонь і студенти бакалаврату, тим самим набираючи додатковий рейтинг для подальшого вступу до магістратури.

Студенти мають можливість продовжити дослідження, беручи участь у програмах подвійного диплому, кредитної мобільності, коротко- і довготермінового наукового стажування.

Поряд із новітніми напрямами досліджень, пов'язаними, зокрема, із застосуванням сучасних інформаційних технологій та систем на основі штучного інтелекту, ми розвиваємо традиційні - в рамках наукових шкіл, тим самим забезпечуючи наскрізну підготовку бакалавр - магістр - доктор філософії.

Результати робіт за участю студентів усіх рівнів підготовки висвітлюються на науково-технічній конференції, яка щорічно проводиться на зварювальному факультеті і стала своєрідною традицією. Ми даємо знати про себе світові, беручи участь у заходах міжнародного рівня - від промислових виставок і форумів до конгресів, організованих провідними фаховими інституціями, які працюють у напряму зварювання та споріднених процесів і технологій. Наші співробітники внесені до бази консультантів Міжнародного інституту зварювання та Європейської федерації зварювання.

Українська