Наукові школи


“Магнітне керування процесами зварювання”

Характер наукової школи – прикладна. Наукова школа включає в коло своїх інтересів дослідження, спрямовані на вивчення фізичних особливостей процесів зварювання різних класів матеріалів, керування показниками якості з’єднань за допомогою зовнішніх магнітних полів, розробку новітніх технологій і обладнання для їх реалізації.

Засновник школи Черниш Валерій Павлович, д.т.н., професор, у період з 1978 по 2001р. завідувач кафедри “Електрозварювальних установок” НТУУ “КПІ”. Автор 2 монографій, 2 підручників, 31 авторських свідоцтв і патентів, більше 100 наукових статей. Під керівництвом Черниша В.П. підготовлено і успішно захищено 14 кандидатських дисертацій і 1 докторська дисертація.
У 1998 році Чернишу В.П. присвоєно звання Заслужений професор НТУУ “КПІ”.

Керівник школи Рижов Роман Миколайович, д.т.н., професор. Автор монографії, 2 підручників, 12 патентів на винахід, більше 70 наукових статей. Під керівництвом Рижова Р.М. підготовано і успішно захищено 3 кандидатські дисертації.

Вчені школи:

 • Рижов Роман Миколайович, д.т.н., проф., автор 1 монографії, 2 підручників, 73 наукових статей, 12 авторських свідоцтв та патентів, професор кафедри Електрозварювальних установок НТУУ”КПІ”.
 • Кузнецов Валерій Дмитрович, д.т.н., проф., автор 2 монографій, 2 підручників, 13 навчальних посібників, понад 150 наукових статей, 35 авторських свідоцтв та патентів, професор кафедри Електрозварювальних установок НТУУ”КПІ”.
 • Пахаренко Валерій Андрійович, к.т.н., доц., автор 1 навчального посібника, 1 підручника, понад 40 наукових публікацій, 7 авторських свідоцтв і патентів, доцент кафедри Електрозварювальних установок НТУУ”КПІ”.
 • Сидоренко Павло Юрійович, к.т.н., доц., автор понад 20 наукових публікацій, доцент кафедри Електрозварювальних установок НТУУ”КПІ”.
 • Кочубей Володимир Віталійович, к.т.н., ст.. викладач, автор понад 10 наукових публікацій, і 3 декларативних патентів України, старший викладач кафедри Електрозварювальних установок НТУУ”КПІ”.
 • Нестуля Степан Олександрович, м.н.с., автор 5 наукових публікацій, і 3 декларативних патентів України, аспірант кафедри Електрозварювальних установок НТУУ”КПІ”.

Основні наукові напрямки:

 • керування кристалізацією з’єднань при зварюванні з зовнішніми електромагнітними діями;
 • особливості гідродинамічних процесів в розплаві з’єднань при зварюванні з зовнішніми електромагнітними діями;
 • керування процесом формування з’єднань при зварюванні з зовнішніми електромагнітними діями;
 • застосування зовнішніх електромагнітних дій в технологічних процесах наплавлення;
 • керування енергетичними параметрами дуги як джерела нагріву при зварюванні і наплавленні з зовнішніми електромагнітними діями;
 • керування переносом електродного металу при зварюванні і наплавленні з зовнішніми електромагнітними діями;
 • керування показниками якості з’єднань при точковому контактному зварюванні;
 • дослідження механізмів впливу зовнішніх електромагнітних дій на показники якості зварних з’єднань;
 • розробка способів зварювання і наплавлення з комбінованими імпульсними діями;
 • принципи створення спеціалізованого інструменту для зварювання і наплавлення з зовнішніми електромагнітними діями;
 • апаратне забезпечення технологічних процесів зварювання і наплавлення з зовнішніми електромагнітними діями;
 • розробка методик досліджень впливу зовнішніх електромагнітних дій на показники якості зварних з’єднань і наплавлених шарів;
 • математичне моделювання процесів зварювання і наплавлення з зовнішніми електромагнітними діями;
 • математичне моделювання розподілу індукції керуючих магнітних полів в робочій зоні.

Головні розробки:

 • фізико-технологічні основи зварювання з електромагнітним перемішуванням розплаву ванни;
 • принципи керування магнітогідродинамічними процесами у зварювальній ванні і підвищення ефективності способів зварювання плавленням;
 • науково-технологічні основи дугового зварювання з комбінованими електромагнітними діями;
 • розробка способу керування процесом первинної кристалізації металу зварювальної ванни;
 • розробка методик випробувань зварних швів на стійкість до утворення гарячих тріщин;
 • розробка способу дугового зварювання алюмінієвих сплавів з електромагнітним перемішуванням розплаву (впроваджено на багатьох підприємствах України в період з 1975р. по 1982 рік, наприклад на Південному машинобудівному заводі);
 • розробка процесу дугового зварювання титану з електромагнітним перемішуванням розплаву (впроваджено на Київському авіаційному заводі і на Сумському машинобудівному об’єднанні ім. Фрунзе, з яким колектив наукової школи плідно працював впродовж двадцяти років);
  розробка способу імпульсно-дугового зварювання з зовнішніми електромагнітними діями (впроваджено на Хабаровському машинобудівному заводі ім. Горького в період з 1985р. по 1992 рік);
 • розробка способу дугового зварювання жароміцних сталей і сплавів з зовнішніми електромагнітними діями та апаратури для його реалізації (впроваджено на Саратовському авіаційному заводі і Пермському заводі “Пермські мотори” в період з 1992р. по 1996 рік);
 • розробка способу керування переносом електродного металу при дуговому зварюванні плавким електродом;
 • розробка способу точкового контактного зварювання різнорідних матеріалів з електромагнітним перемішуванням розплаву).

Монографії, підручники, навчальні посібники:
Всього опубліковано 27 монографій, підручників, навчальних посібників. За останні 10 років опубліковані наступні видання:

 • Рижов Р.М., Кузнецов В.Д. “Магнітне керування якістю зварних з’єднань”. Київ, Екотехнологія, 2010, 287 стор.
 • Фомічов С.К., Прохоренко В.М., Кузнецов В.Д., Корж В.М., Рижов Р.М., Корінець І.П., Зворикін К\О., Попіль Ю.С., Пономарев В.Є., Чвертко Є.П. Сварочные процессы и оборудование. Підручник. Київ, НТУУ”КПІ”, ВПІ ВПК “Політехніка”, 2011, 488с.
 • Рижов Р.М., Сидоренко П.Ю., Стесін В.В. Складально-зварювальні верстати, установки і лінії. Підручник. Київ, НТУУ”КПІ”, 2015, 111с.
 • Пахаренко В.А. Зварювання тиском. Київ, Екотехнологія, 2011, 271 стор

Підготовка наукових кадрів:
Всього захищено 16 кандидатських та 3 докторські дисертації (в тому числі під керівництвом Черниша В.П. – 10 кандидатських і 1 докторська дисертація, під керівництвом Рижова Р.М. – 3 кандидатські дисертації).

 • Рижов Роман Миколайович, д.т.н., проф., автор 1 монографії, 2 підручників, 73 наукових статей, 12 авторських свідоцтв та патентів, професор кафедри Електрозварювальних установок НТУУ”КПІ”.
 • Кузнецов Валерій Дмитрович, д.т.н., проф., автор 2 монографій, 2 підручників, 13 навчальних посібників, понад 150 наукових статей, 35 авторських свідоцтв та патентів, професор кафедри Електрозварювальних установок НТУУ”КПІ”.
 • Пахаренко Валерій Андрійович, к.т.н., доц., автор 1 навчального посібника, 1 підручника, понад 40 наукових публікацій, 7 авторських свідоцтв і патентів, доцент кафедри Електрозварювальних установок НТУУ”КПІ”.
 • Сироватка Василь Васильович, к.т.н., доц., автор 56 наукових публікацій разом з 15 авторськими свідоцтвами і патентами, доцент кафедри Електрозварювальних установок НТУУ”КПІ”.
 • Малінкін Ігор Володимирович, к.т.н., доц., автор 20 наукових публікацій разом з 6 авторськими свідоцтвами і патентами, доцент кафедри Електрозварювальних установок НТУУ”КПІ”.
 • Матяш Василь Іванович, к.т.н., ст.н.с., автор понад 20 наукових публікацій, 5 авторських свідоцтв і патентів, головний зварювальник підприємства Укртрансгаз.
 • Кораб Микола Георгійович, к.т.н., доц., автор понад 30 наукових робіт, заступник начальника відділу ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАН України.
  Красношапка Володимир Володимирович, к.т.н., доц., автор підручника і понад 20 наукових публікацій, доц. кафедри економіки і підприємництва НТУУ”КПІ”.
 • Сидоренко Павло Юрійович, к.т.н., доц., автор понад 20 наукових публікацій, доцент кафедри Електрозварювальних установок НТУУ”КПІ”.
  Кочубей Володимир Віталійович, к.т.н., ст.. викладач, автор понад 10 наукових публікацій, і 3 декларативних патентів України, старший викладач кафедри Електрозварювальних установок НТУУ”КПІ”.

За останні п’ять років два випускника кафедри захистили кандидатські дисертації за тематикою наукової школи (Сидоренко П.Ю., Кочубей В.В.).

Публікації:
Всього підготовано більше 500 наукових статей у вітчизняних і закордонних фахових виданнях.
Основний перелік за останні 5 років складає 38 найменувань. Деякі з них наведені нижче.

 • Фомічов С.К., Прохоренко В.М., Кузнецов В.Д., Корж В.М., Рижов Р.М., Корінець І.П., Зворикін К\О., Попіль Ю.С., Пономарев В.Є., Чвертко Є.П. Сварочные процессы и оборудование. Підручник. Київ, НТУУ”КПІ”, ВПІ ВПК “Політехніка”, - 2011, - 488с.
 • Рижов Р.М., Сидоренко П.Ю., Стесін В.В. Складально-зварювальні верстати, установки і лінії. Підручник. Київ, НТУУ”КПІ”, - 2015, - 111с.
 • Кузнецов В.Д., Пащенко В.М., Рижов Р.М. Стан та перспективи розвитку магнітного керування у зварюванні та споріднених технологіях. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, Краматорськ, №1 (22), - 2011, - с.102 - 107.
 • Болотов Г.П. Болотов М.Г., Рижов Р.М. Активаційна дія тліючого розряду в умовах дифузійного зварювання. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, Краматорськ, №1 (22), - 2011, с. 18 - 21.
 • Рижов Р.М., Кочубей В.В., Назарук С.М., Нестуля С.О., Болотов Г.П. Застосування зовнішніх електромагнітних дій для керування формуванням швів при точковому контактному зварюванні. Технологические системы , К., - 2011, - №3, с. 90 - 92.
 • Болотов Г.П., Болотов М.Г., Рижов Р.М. Дифузійне зварювання дисперснозміцнених композиційних матеріалів групи алюміній-карбід кремнію. Вісник Чернігівського державного технологічного університету, -2011, - №3, - с. 88 - 92.
 • Сидоренко П.Ю., Рижов Р.М. Вплив імпульсних електромагнітних дій на пористість швів. Технологические системы, К., 2012, №1, с. 65 - 67.
 • Рижов Р.М., Кочубей В.В., Швец В.И. Оценка влияния внешних электромагнитных воз­действий на микронеод­нородность соединений при точечной контактной сварке. Технологические системы, К., 2012, №4, с. 40 - 42.
 • Кочубей В.В., Рижов Р.М., Чвертко Е.П. Влияние внешних электромагнитных воздействий на микроструктуру швов при точечной контактной сварке. Технологические системы, К., 2013, №3, с.77 - 81.
 • Нестуля С.О., Рижов Р.М., Сидоренко П.Ю., Кочубей В.В., Кислицин А.О. Принципи створення спеціалізованого обладнання для дугового зварювання з імпульсними електромагнітними діями. Технологические системы, К., 2013, №4, с. 81 - 84.
 • Кочубей В.В., Рижов Р.М., Сидоренко П.Ю. Визначення механічних властивостей зварних з’єднань, виконаних точковим контактним зварюванням із застосуванням зовнішніх електромагнітних дій. Наукові вісті НТУУ “КПІ”, К., 2014, №1, с. 58 - 62.
 • Рижов Р.М., Сидоренко П.Ю., Нестуля С.О., Кочубей В.В. Застосування імпульсних електромагнітних дій для керування процесом кристалізації з’єднань при точковому контактному зварюванні. Наукові вісті НТУУ “КПІ”, К., 2014, №2, с. 62 - 64.
 • Кочубей В.В., Рижов Р.М., Чвертко Е.П., Нестуля С.А., Бартенев И.А. Особенности формирования соединений при точечной контактной сварке с внешними электромагнитными воздействиями. Університет ецбектері. Труды университета, 2014, №3(56), с. 27 - 30.
 • Рижов Р.М., Кочубей В.В., Нестуля С.О., Вдовиченко М.К. Спосіб оцінки інтенсивності гідродинамічних процесів в розплаві зварної точки при контактному точковому зварюванні. Патент на корисну модель №73412 В23К11/11 25.09.2012, Бюл.№18.
 • Рижов Р.М., Кочубей В.В., Нестуля С.О., Ляшик М.Ф. Пристрій для оцінки інтенсивності гідродинамічних процесів при точковому контактному зварюванні з зовнішніми електромагнітними діями. Патент на корисну модель №73411 В23К11/11 25.09.2012, Бюл.№18.
 • Рижов Р.М., Кочубей В.В., Нестуля С.О. Спосіб точкового контактного зварювання із застосуванням зовнішніх електромагнітних дій. Патент на корисну модель №80278 В23К11/11 27.05.2013, Бюл.№10.

Всього отримано 43 патенти та авторські свідоцтва, 4 із них впроваджено у виробництво.

Українська