Стипендіальне та медичне забезпечення


Стипeндія - постійна грошова виплата, що надається регулярно (зазвичай щомісяця) студентам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, а також аспірантам та докторантам, за умови успішного навчання. Регюлюється законом України “Про вищу освіту” ст. № 54, п.2: “Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за кошти державного або місцевого бюджетів мають право на отримання соціальної або академічної стипендії. Розміри стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюється Кабінетом Міністрів України.”

В НТУУ „КПІ” стипендія призначається:

  • студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;
  • студентам, які навчаються за угодами, укладеними між НТУУ "КПІ" та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди;
  • студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, призначення і виплата стипендій проводиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.


Медичне обслуговування студентів та аспірантів здійснює власна поліклініка, розташована на території компактного проживання й навчання студентів.

Поліклініка КПІ включає такі обслуговуючі підрозділи: клінічну лабораторію, рентген-кабінет, кабінет електрофізпроцедур (АКГ та ФГДС), кабінет для обстеження роботи серця та шлунку. В поліклініці відповідно до графіка працюють профільні фахівці: стоматологи, гінекологи, терапевти, ЛОР, хірург, дерматолог, психотерапевт. Поліклініка є лікувально-профілактичним закладом з кількістю контингенту, що обслуговується, до 25 тис., тому щорічно в осінньо-весняний період тут проводяться комплексні медогляди студентів І та ІІІ курсів, диспансеризація.

Для оздоровлення студентів Університет має 4 студентські літні спортивно-оздоровчі табори. У період зимових канікул студенти відпочивають у лікувально-оздоровчих закладах у Карпатах.

Українська