Вирішення прикладних задач на ЕОМ

Навчальна дисципліна належить до професійної складової вибіркової частини плану.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 75 годин/2,5 кредити ECTS.

Предмет навчальної дисципліни Вирішення прикладних задач на ЕОМ складають типові задачі, що виникають при проектуванні та експлуатації електрозварювального обладнання

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей здатність використання комп’ютера для вирішення прикладних задач, задач проектування, обробки даних, керування обладнанням.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

  знання:
 • Використовуючи вимоги до типових функціональних блоків технологічного устаткування, за допомогою знань схем розрахунку визначити головні характеристики базових блоків механічної частини зварювальних машин, апаратів та допоміжного механічного обладнання
  уміння:
 • Використовуючи вимоги до типових функціональних блоків технологічного устаткування, за допомогою знань схем розрахунку визначити головні характеристики базових блоків механічної частини зварювальних машин, апаратів та допоміжного механічного обладнання;
 • Використовуючи аналіз умов експлуатації технологічного устаткування , технічні умови на нього, за допомогою правил технічного креслення, використовуючи типові прикладні програми та нормативну документацію розробити робоче креслення деталі та складальне креслення вузла;
 • Використовуючи робочі креслення деталей та складальне креслення вузла, нормативну документацію та діючі стандарти скласти специфікацію на складальні одиниці;
 • Використовуючи дані конструкторських розробок, відповідно до технічного завдання, з урахуванням вимог до якості зварного з’єднання визначити алгоритм керування установками для зварювання або споріднених процесів.
  досвід:
 • практичне використання комп’ютера для вирішення прикладних задач, задач проектування, обробки даних, керування обладнанням;
Українська